भारत पेट्रोलियमसाठी ‘वेदान्त’कडून स्वारस्य

© लोकसत्ता द्वारे प्रदान केलेले खाणकाम क्षेत्रातील उद्योगसमूह वेदान्तने, खासगीकरण होऊ घातलेल्या सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेश लिमि...